Concert muziek en tekst

Concert opname 20 01 2024

Woar geet ’t hen: (opname gehele concert inclusief verteller)

….kan op verzoek……

 

Salutation

You don’t walk alone

 

Glow

 

Stars on snow

 

The rose

 

Wintertide

Eesti Missa van Urmus Sissak:

1. Kyrië:

2. Gloria:

3. Credo:

4. Sanctus:

5. Agnus Deï:

 

Concert Encore 20 januari 2024 info en liedteksten

Info concert:  Encore  neemt u onder de titel ‘Woar geet ’t hen?’ mee op een winterse reis. De bestemming is onbekend. Onderweg ontmoet het koor een vreemdeling die de weg kwijt is. Het koor nodigt hem uit om samen verder te reizen. De vreemdeling is nieuwsgierig naar wat het koor onderweg allemaal gaat doen. Hij gaat mee en blijkt al reizend prachtige verhalen te kunnen vertellen.

Het koor bezingt de winter in al zijn hoedanigheden: de in stilte vallende sneeuw, alleen op weg op een donkere avond,  de barre kou, het noorderlicht, de eenzame winteravond maar ook een wondermooie bloem: de roos.

In het 2e deel van het concert wordt de mis Eesti Missa uitgevoerd. De mis is in 1992 gecomponeerd door de Estse componist Urmas Sisask

Hieronder treft u auteur, componist en ook de vertaling.

 

Glow; tekst Edward Esch; muziek Eric Whitacre

Begeleiding: piano

 

Softly falls the winter snow                                        De wintersneeuw valt zachtjes

Whispers to the sleeping world below:                     Fluistert tegen de slapende wereld beneden:

“Wintertide awakes,”                                                 “De winter ontwaakt”

Morning breaks and sets the earth aglow                 De ochtend breekt aan, doet de wereld glanzen.
In gentle tones of warmest white                              Zachte tinten van het warmste wit

Proclaim the glory of Auroroa’s light                         Voorspellen de glorie van het Noorderlicht

Sparrow wings in a clear clean voice                         Een vliegende mus met een heldere stem

A sweet, silver carol for the season born                  Een liefelijk, zilveren lied voor het nieuwgeboren seizoen

Radiant wings as the skies rejoice                             Stralende vleugels terwijl de luchten zich verheugen

Arise and illuminate the morn                                   Verlichten de ochtend
Softly falls the winter snow                                        De wintersneeuw valt zachtjes

Whispers to the sleeping world below:                     Fluistert tegen de slapende wereld beneden:

“Glow, like the softly falling snow.”                            “Glans, net zoals de zacht vallende sneeuw.”

 

 

The Rose; tekst Christina Rossetti, muziek Ola Gjeilo

Begeleiding: piano

 

The lily has a smooth stalk                                         De lelie heeft een gladde steel
Will never hurt your hand                                          zal nooit je hand bezeren
But the rose upon her briar                                      maar de roos op haar doornstruik
Is lady of the land                                                      is de Vrouwe van het land

When with moss and honey                                      Wanneer ze met mos en honing

She tips her bending briar                                          haar buigende takken aanstipt
And half unfolds her glowing heart                            ontvouwt zij half haar gloeiende hart

There’s sweetness in an apple tree                           Er is zoetheid in een appelboom
And profit in the corn                                                en mais brengt wat op
But lady of all beauty                                                 maar de Vrouwe van alle schoonheid
Is a rose upon a thorn                                                is een roos op haar doornen

When with moss and honey                                      Wanneer ze met mos en honing
She tips her bending briar                                          haar buigende takken aanstipt
And half unfolds her glowing heart                            en haar gloeiende hart half ontvouwt
She sets the world on fire                                         zet ze de wereld in vuur en vlam.

When with moss and honey                                      Wanneer ze met mos en honing
She tips her bending briar                                          haar buigende takken aanstipt
And half unfolds her glowing heart                            en haar gloeiende hart half ontvouwt
She sets the world on fire                                         zet ze de wereld in vuur en vlam.

 

 

Salutation; tekst Rabindranath Tagore, muziek Eriks Esenvalds

Begeleiding: het is a cappella

 

In one salutation to thee, my God,                            In een groet aan U, mijn God

let all my senses spread out                                      laat al mijn zintuigen zich uitspreiden

and touch this world at thy feet.                               en de wereld aan Uw voeten aanraken.

Like a raincloud of July                                               Zoals een regenwolk in juli

hung low with its burden                                           laaghangend met haar gewicht

of unshed showers                                                    van ongevallen regenbuien

Let all my mind bend down at thy door                     laat zo mijn volledige geest neerbuigen bij Uw deur

in one salutation to thee.                                           in een groet aan U.

 

Let all my songs gather together                               Laat al mijn liederen samenkomen

their diverse strains into a single current                  hun verschillende lijnen tot 1 stroom

and flow to a sea of silence                                       en vloeien naar een zee van stilte

in one salutation to thee.                                           in een groet aan U.

Like a flock of homesick cranes                                 Zoals een zwerm kraanvogels met heimwee

flying night and day                                                    dag en nacht vliegen

back to their mountain nests                                     terug naar hun nesten in de bergen

let all my life take its voyage to its eternal home       Laat zo mijn levensreis leiden tot het eeuwige thuis

in one salutation to thee.                                           in een groet aan U.

 

Stars on snow; tekst Janine Gardner Cunningham, muziek Julie Gardner Bray

Begeleiding: piano

 

Silence woke me from my sleep                                Stilte wekte mij uit mijn slaap

To a quiet world, so soft and deep                             tot een stille wereld, zacht en diep

No traffic noise, no wind or rain                                geen verkeerslawaai, geen wind of regen

And I was drawn to my windowpane                         en ik werd gelokt naar mijn venster.

 

I just saw stars on snow                                            Ik zag zojuist sterren op sneeuw

Fall to the earth below                                               vallend naar de aarde beneden

In the field covering the ground                                in het veld, de aarde bedekkend

With a frozen glow                                                     met een bevroren glans.

 

There’s been a sudden change                                  Plotsklaps een verandering

Dark shadows disappear                                            er verschijnen donkere schaduwen

The sparkle of light shining in the night                     een glinstering van licht in de nacht

White and bright and clear                                        wit en helder

 

Clouds of stardust drifted down                                 Wolken van sterrenstof dwarrelden naar beneden

As the stars broke without a sound                           terwijl de sterren braken zonder geluid

The sky above, a darkened night                               Boven de lucht, een donkere nacht

While down below earth was filled with light            terwijl beneden de aarde werd gevuld met licht.

 

I just saw stars on snow                                             Ik zag zojuist sterren op sneeuw

Fall to the earth below                                               vallend naar de aarde beneden

In the field stars on snow                                           in het veld, sterren op sneeuw

Covering the ground with a frozen glow                    de aarde bedekkend met een bevroren glans

Stars on snow.                                                            Sterren op sneeuw.

You do not walk alone; tekst traditioneel Iers, muziek Elaine Hagenberg

Begeleiding: piano

 

May you see God’s light on the path ahead              Moge je Gods licht zien op het pad voor je

when the road you walk is dark.                                Wanneer je weg die je loopt donker is

May you always hear                                                 moge je altijd horen

even in your hour of sorrow,                                     zelfs in uren van verdriet

the gentle singing of the lark.                                    het liefelijke zingen van de leeuwerik.

When times are hard                                                 Wanneer er moeilijke tijden zijn

may hardness never turn                                          moge hardheid nooit

your heart to stone.                                                   jouw hart tot steen maken.

May you always remember                                       Moge je altijd herinneren

when the shadows fall                                               als schaduwen vallen:

You do not walk alone.                                               Je loopt niet alleen.

 

Wintertide; tekst Charles Anthony Silvestri, muziek Ola Gjeilo

Begeleiding: geen, het is a cappella

 

Stillness comes when snow is falling                          Stilte ontstaat wanneer de sneeuw valt
Cov’ring all in solemn white;                                      alles bedekkend met een plechtig wit
Lines of grey from heart-fires rising                           Grijze lijnen van het haardvuur
Gath’ring all in restful night                                        stijgen samen op in een rustige nacht.

Spirit dwells in deep reflection                                  De geest woont in diepe mijmering
Autumn cares to lay aside                                          de herfst stapt opzij
Finding signs of new direction                                   tekenen van een nieuwe richting
In the still of Wintertide                                             in de stilte van het winterseizoen.

While outside the cold wind blowing                         Terwijl buiten de koude wind blaast
Swirling, restless raw and rime                                  wervelend, rusteloos en rauw
Here inside a wave is growing                                               groeit hier binnen een
Biding, silent, all in time                                             stille, afwachtende golf, in de tijd.

After Winter’s meditation                                          Na de meditatie van de winter
Gates of nature burst apart;                                      barsten de poorten van de natuur open
Comes the Springtime’s inspiration                           komt de inspiratie van het voorjaar
Flowing from the ready hеart                                    vloeiend uit het hart dat er klaar voor is.

 

 

 

Eesti Missa; tekst klassieke mis, muziek Urmas Sisask (Taal = Ests)

Begeleiding: orgel en slagwerk.

 

Kyrie: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u

Gloria: lofprijzing. Wij love en aanbidden u, wij vereren u.

Credo: geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige…, en in Jezus Christus die geleden heeft…, en in de Heilige Geest…..

Sanctus: Heilig, heilig de Heer, Hosanna in den hoge, gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Agnus Dei: Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm u over ons.